สพป.นภ.๒.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390200017600851039760085 บ้านกุดดินจี่กุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1864292121223--500192626ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
390200027600861039760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยากุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202806----10081311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200037600871039760087 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1423786653--18512159ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200047600881039760088 บ้านอาบช้างกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1363826----11891313ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200057600891039760089 บ้านโนนสว่างบวรวิทยากุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1372976----1348177ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200067600921039760092 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1192866----10581312ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200077601081039760108 กุดแห่วิทยากุดแห่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 151216261154--328122710ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200087601091039760109 บ้านป่าแดงงามกุดแห่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116221311873--316162017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200097601101039760110 บ้านสนามชัยกุดแห่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1203506----70988ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200107600831039760083 บ้านนาสมใจเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1--144----14443ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200117600841039760084 บ้านยางชุมเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1182576----75897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200127600791039760079 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้เก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 150213861015--289132217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200137600801039760080 บ้านหนองแวงคำเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202806----1008137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200147600811039760081 บ้านหนองแสงเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1172666----838104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200157600821039760082 บ้านขอบเหล็กเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14721666----21382712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390200167600911039760091 ห้วยหานประชาสรรค์ดงสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 192396----48863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200177600931039760093 ดงสวรรค์วิทยาดงสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 190428312583--431192326ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200187600901039760090 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยาดงสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13221036----13581712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200197601111039760111 บ้านโป่งแคศรีถาวรด่านช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 11521106----12581612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200207601121039760112 บ้านหนองเอี่ยนด่านช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 192386----47863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200217601211039760121 บ้านหนองด่านด่านช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1152214121175--346191820ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200227601071039760107 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1523976----14991714ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200237601051039760105 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1161796935----1,130422718ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390200247601061039760106 นครชัยประชาสรรค์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12321086----13181611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200257601041039760104 บ้านโนนไหมโนนศิลาโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16321366----19982511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200267601201039760120 บ้านโนนเมืองโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13431546673--255122120ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200277601221039760122 บ้านภูพระโนนผักหวานโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14221266273--195111817ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200297601031039760103 บ้านโนนม่วงโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14221226383--20211185ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200307600951039760095 บ้านแสงดาวโนนธาตุฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13521316----16682112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200317600961039760096 บ้านก่านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1222806----10281311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200327600971039760097 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยาฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162486----64887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200337600981039760098 บ้านโนนงามฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112436----54877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200347600991039760099 บ้านซำเสี้ยวฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1222646----868117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200367601011039760101 บ้านโนนตาลฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 172286----35848ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200377601021039760102 บ้านนาหนองทุ่มฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 182226----30847ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200387600941039760094 บ้านฝั่งแดงฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14131596----20092210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200397601131039760113 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12421096----13381712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200407601141039760114 บ้านท่าอุทัยอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1302636----938129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200417601151039760115 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์อุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112656----768108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200427601161039760116 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12121056353--161111516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200447601181039760118 หนองด้วงวังประทุมอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1122426----54876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200457601191039760119 ซำขอนแก่นวิทย์อุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 162256----31847ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200467602221039760222 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12621116643--201111814ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200477602241039760224 ยูงทองวิทยากุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1132476----60886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200487602251039760225 บ้านกุดผึ้งกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1172586403--11511106ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200497602161039760216 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1232806543--157111416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200507602291039760229 โนนสง่าราษฎร์บำรุงดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 192246----33844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200517602301039760230 บ้านดงมะไฟดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15231428----194111812ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200527602311039760231 บ้านนาไร่ดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1142666----8081011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200537602321039760232 บ้านวังหินซาดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112866----9781211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200547602401039760240 บ้านผาซ่อนโชคชัยดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1362897593--184121516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200557602171039760217 บ้านกุดฮูนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1322856303--147111319ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200567602211039760221 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1372716----10881410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200577602191039760219 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยานาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13921366533--228112115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200587602201039760220 บ้านนาด่านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15221706763--298112714ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200597602151039760215 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีนาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 162318371154--360142616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200607602181039760218 บ้านโนนงามวิทยานาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1142586----728910ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200617602121039760212 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยานาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17031637703--30313234ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200627602131039760213 บ้านวิจิตรพัฒนานาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1242936353--152111416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200637602141039760214 บ้านโนนสำราญนาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1292896----1188158ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200657602071039760207 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยานาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 172566----63885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200667602261039760226 บ้านโนนสมบูรณ์นาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13421516743--259112420ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200677602271039760227 บ้านนาสีนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1142726----8681111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200687602331039760233 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยานาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 163319261064--361132820ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200697602351039760235 บ้านโคกทุ่งน้อยบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 11355549182879--971323035ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390200707602361039760236 โนนอุดมศึกษาบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202626----8281010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200717602371039760237 โนนปอแดงวิทยาบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14221216423--20511192ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200727602391039760239 บ้านต่างแคนบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162846----10081315ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200737602081039760208 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์บ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1212556323--108111012ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200747602111039760211 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 192266----35847ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200757602091039760209 บ้านนาโมงบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1132476----60888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200767602101039760210 บ้านต้องบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1152436----58879ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200777602421039760242 บ้านโคกนกสาริกาบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13821316693--238112214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200787602411039760241 บ้านคลองเจริญบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1292646193--112111011ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200797602381039760238 บ้านบุญทันบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13321046----1378178ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200807602231039760223 หนองเหลืองขามนครกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1122436----55879ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200817602051039760205 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 181439914----480182723ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390200827602061039760206 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1142516----65883ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200837603141039760314 ชุมชนโปร่งวังม่วงเทพคีรีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12521176----1428182ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200847603151039760315 บ้านภูเขาวงเทพคีรีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19294----18633ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200857603041039760304 เทพคีรีพิทยาคมเทพคีรีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102396293--7811713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200867603051039760305 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1132506----63888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200877603061039760306 บ้านนาส้มโฮงนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1182576----75893ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200887603091039760309 บ้านหนองค้อนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13121136----14481813ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200897603111039760311 บ้านผาเวียงนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 182286----36854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200907603031039760303 บ้านนาแกนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13521456----18082316ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200917603121039760312 บ้านโคกนาเหล่านาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13121356543--220112013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200927603231039760323 บ้านโคกกะทอนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1242996----1238153ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200937603171039760317 บ้านนาสมนึกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1152616----768109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200947603181039760318 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1883548----435613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200957603161039760316 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112666----778108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200967603131039760313 บ้านนากลางนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 11321299----142111313ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200977603191039760319 บ้านวังสำราญวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1232726253--120111120ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200987603201039760320 บ้านผาวังวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1332886----12181514ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200997603211039760321 บ้านโคกสง่าวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111176----18732ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390201007603221039760322 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 192606----69898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390201017603241039760324 บ้านไทยนิยมวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12621166----1428188ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390201027603251039760325 บ้านนาเจริญวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12121006----12181511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390201037603261039760326 บ้านนาสุรินทร์วังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 132256----28844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390201047603101039760310 บ้านโคกหนองบัววังปลาป้อมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12821006----12881611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390201057603071039760307 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างวังปลาป้อมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14121796----22082814ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390201067603081039760308 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาวังปลาป้อมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14021376413--218112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3