ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนาสมใจ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020010
PERCODE 6 หลัก760083
กระทรวง 10 หลัก1039760083
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสมใจ
ชื่อ (อังกฤษ)nasomjai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสมใจ
ตำบลเก่ากลอย
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4031741
Longitude
102.3383341

KM.

นาง จุฑาทิพย์ พงษา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชุลีพร แสนคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิมลรัตน์ ก้อนทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน