ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านหนองแสง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020014
PERCODE 6 หลัก760081
กระทรวง 10 หลัก1039760081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแสง
ตำบลเก่ากลอย
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.38759
Longitude
102.340015

KM.

นางสาว นงค์นุช ดอนนาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง ฉัตรชนก สัพโส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3116
นาย วิโรจน์ สัพโส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชัยยา ศรีษะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน