ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านหนองเอี่ยน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020020
PERCODE 6 หลัก760112
กระทรวง 10 หลัก1039760112
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเอี่ยน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannong_aien
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเอี่ยน
ตำบลด่านช้าง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.323042
Longitude
102.1184333

KM.

นาย รุ่งเพชร คำมูลมี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง นิตติยา โนนทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2050
นางสาว วชิรญาณ์ เงาศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน