ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านกุดผึ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020048
PERCODE 6 หลัก760225
กระทรวง 10 หลัก1039760225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)kudphunk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน81 บ้านกุดผึ้ง
ตำบลกุดผึ้ง
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.57324476
Longitude
102.3129415

KM.

นาง รัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว สุชานันท์ เหล่าถาวร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว วิภาพร สังคพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรนภา คำมาดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กฤษฎา สายสมร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุชรินทร์ จันดาวงศ์
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน