ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020065
PERCODE 6 หลัก760207
กระทรวง 10 หลัก1039760207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannataleawdongyangvitaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงยาง
ตำบลนาสี
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์870412532
อีเมล์แอดเดรสnb2157@nb2.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5856114816
Longitude
102.271296509

KM.

โรงเรียน บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง ธนัชชา ภิวัฒนศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว ทัศนีย์ อุปนันท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปาณิสรา บุดดาวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วชิรปาณี สมชัย
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน