ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
โนนปอแดงวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020071
PERCODE 6 หลัก760237
กระทรวง 10 หลัก1039760237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนปอแดงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nonpodangwittaya
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน267 บ้านโนนปอแดง
ตำบลบ้านโคก
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-314234
อีเมล์แอดเดรสnonpodang@hotmail.com
เว็บไซต์www.nb2.go.th/nonpodangwittaya
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5304957
Longitude
102.1983491

KM.

นาง เพชรสมร ทันตาหะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจรรยา เจนชัยภูมิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน