ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนาส้มโฮง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020087
PERCODE 6 หลัก760306
กระทรวง 10 หลัก1039760306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาส้มโฮง
ชื่อ (อังกฤษ)nasomhong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน196 บ้านนาส้มโฮง
ตำบลนาแก
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872358524
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http;//nb2.go.th/nasomhong
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3388651
Longitude
102.0907549

KM.

นางสาว พิสมัย ชินศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว วราภรณ์ ไชยศรีทา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นางสาว บลสิการ ดอนโสภา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน