ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโคกสง่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020099
PERCODE 6 หลัก760321
กระทรวง 10 หลัก1039760321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสง่า
ชื่อ (อังกฤษ)koksa-nga
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบลวังทอง
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkoksanga2020@gmail.com
เว็บไซต์www.nb2.go.th/koksa-nga
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2909646
Longitude
102.0245289

KM.

นาย สุทธิพงษ์ เดชวรากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย วิชาญ สินทร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน