ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
กุดแห่วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020007
PERCODE 6 หลัก760108
กระทรวง 10 หลัก1039760108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดแห่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)kudhaewittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดแห่
ตำบลกุดแห่
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์847999285
อีเมล์แอดเดรสkudhaewittaya@hotmail.com
เว็บไซต์www.nb2.go.th/kudhaewittaya
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3364204
Longitude
102.1863725

KM.

นาย ประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
. โรงเรียน กุดแห่วิทยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศิริกันญา เสวตรวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว เนตรนภา ศรีใชย
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน