ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
ห้วยหานประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020016
PERCODE 6 หลัก760091
กระทรวง 10 หลัก1039760091
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ห้วยหานประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Houihanprachasan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยหาน
ตำบลดงสวรรค์
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์879514334
อีเมล์แอดเดรสhouihan2562@gmail.com
เว็บไซต์http://113.53.226.93/~houihan
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4139410697
Longitude
102.221264956

KM.

นางสาว ฌัชนิชา มหามาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว ดิลกา ปัตถาวะโร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว นาตยา ราชัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน