ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านแสงดาวโนนธาตุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020030
PERCODE 6 หลัก760095
กระทรวง 10 หลัก1039760095
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสงดาวโนนธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansaengdownontad School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลฝั่งแดง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933492275
อีเมล์แอดเดรสSaengdownnonthart@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2240776
Longitude
102.2246083

KM.

นาง ศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน