ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020041
PERCODE 6 หลัก760115
กระทรวง 10 หลัก1039760115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsawatnongpaiboon
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสวาท
ตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสngamkham3107@gmail.com
เว็บไซต์113.53.226.93/~nonsawat
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2580227
Longitude
102.1423687

KM.

นางสาว สาวสุพิศ พันธุนันท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย อดิศร บุญบตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว อัญชัญ เนืองทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน