ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
ยูงทองวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020047
PERCODE 6 หลัก760224
กระทรวง 10 หลัก1039760224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ยูงทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)yoongthongwittaya
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน87 บ้านหินนกยูง
ตำบลกุดผึ้ง
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42372455
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5565904
Longitude
102.3153514

KM.

นาย สายชล แดงนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พันธิวา หินทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย วิฑูย์ บุญหนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ต๋อม แก้วกันหา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จันทิมา บุญบำรุง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน