ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020065
PERCODE 6 หลัก760207
กระทรวง 10 หลัก1039760207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannataleawdongyangvitaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงยาง
ตำบลนาสี
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์870412532
อีเมล์แอดเดรสnb2157@nb2.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5856114816
Longitude
102.271296509

KM.

นาง สุอาภา บัวแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง ธนัชชา ภิวัฒนศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว ปิยะนุช แก้วอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว กัญญาณัฐ เกษเพชร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว สุวนันท์ นามศิริ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน