ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
อนุบาลสุวรรณคูหา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020081
PERCODE 6 หลัก760205
กระทรวง 10 หลัก1039760205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลสุวรรณคูหา
ชื่อ (อังกฤษ)Anubansuwannakuha
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านเลขที่ 150
ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42372253
อีเมล์แอดเดรสAnubalAnubal@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760205
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5628697581
Longitude
102.282077312

KM.

นาย วีระยศ สิมลี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ยุวดี นนทวิชัย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน