ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24-4
50%
41:1
อนุบาล 3224
50%
41:1
ระดับปฐมวัย628
14%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
13%
61:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
4%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
23%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 47411
23%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 54-4
8%
41:1
ประถมศึกษาปีที่ 65914
29%
141:1
ระดับประถมศึกษา282048
86%
481:1
รวมทั้งสิ้น342256
100%
561:1