ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
โนนสง่าราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020050
PERCODE 6 หลัก760229
กระทรวง 10 หลัก1039760229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสง่าราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsangaratbumrung
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสง่า
ตำบลดงมะไฟ
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885726372
อีเมล์แอดเดรสnsr.53@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760229
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.6166619728
Longitude
102.255352925

KM.

นางสาว ไก่แก้ว แสงกล้า
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง อรชพร ก้อสละ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง ประภาศรี สารกุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว เอ็มอร ป้านวัน
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน