จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,11511,5932,254-16,962
ผอม364684106-1,154
ค่อนข้างผอม239882178-1,299
สมส่วน1,9988,0301,639-11,667
ท้วม118550117-785
เริ่มอ้วน181834130-1,145
อ้วน21460983-906
ค่านอกเกณฑ์141-6
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด90305116-511
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม5105-20
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม72312-42
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน5822184-363
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม6144-24
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน10236-39
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน4145-23
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม169--25
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม65--11
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1155--66
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-4--4
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน14--5
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม41--5
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม282-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน264640-112
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม363-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน453-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน523-10
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4181--122
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม22--4
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-6--6
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2453--77
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม33--6
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน610--16
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน67--13
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15--6
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม14--5
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2566--91
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม94--13
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน65--11
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน54--9
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม510--15
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลาง