จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,11511,5932,254-16,962
ผอม364684106-1,154
ค่อนข้างผอม239882178-1,299
สมส่วน1,9988,0301,639-11,667
ท้วม118550117-785
เริ่มอ้วน181834130-1,145
อ้วน21460983-906
ค่านอกเกณฑ์141-6
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด90305116-511
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม5105-20
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม72312-42
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน5822184-363
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม6144-24
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน10236-39
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน4145-23
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม169--25
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม65--11
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1155--66
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-4--4
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน14--5
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม41--5
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม282-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน264640-112
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม363-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน453-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน523-10
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4181--122
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม22--4
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-6--6
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2453--77
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม33--6
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน610--16
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน67--13
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15--6
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม14--5
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2566--91
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม94--13
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน65--11
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน54--9
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม510--15
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม311--14
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1454--68
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-5--5
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน110--11
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-4--4
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35180117-332
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม3106-19
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม2810-20
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2812985-242
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-45-9
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-207-27
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน294-15
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2021294-326
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม59--14
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม3171-21
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1015976-245
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม175-13
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน1135-19
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-77-14
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2151--72
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-3--3
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-2--2
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1840--58
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม11--2
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-3--3
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน22--4
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด417--21
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม11--2
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-2--2
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน313--16
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-1--1
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2462--86
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-3--3
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม39--12
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2042--62
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-5--5
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน12--3
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด51141104-296
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม1277-26
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม786-21
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2810773-208
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-45-9
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน375-15
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน188-17
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1992--111
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม32--5
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม32--5
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1172--83
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-6--6
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-6--6
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน24--6
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2161--82
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม75--12
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม44--8
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1044--54
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-3--3
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-5--5
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด47172--219
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม842--50
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม927--36
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2892--120
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-5--5
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-5--5
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน21--3
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1342--55
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม22--4
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม11--2
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1033--43
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-1--1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-3--3
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด9030184-475
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม9215-35
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม9226-37
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน6020763-330
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม2134-19
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-144-18
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน10242-36
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด24119--143
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม14--5
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม24--6
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1995--114
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-7--7
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน29--11
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด15113--128
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15--6
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม23--5
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน990--99
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-5--5
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-7--7
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน33--6
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1136--47
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม75--12
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม11--2
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน228--30
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม11--2
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-1--1
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18221119-358
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-71-8
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม1149-24
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1415786-257
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม1813-22
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-268-34
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน291-12
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์--1-1
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด39106--145
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-3--3
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม113--14
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2670--96
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม48--12
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน58--13
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน34--7
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด162928--1,090
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม625--31
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม463--67
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน112611--723
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม857--65
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน1787--104
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน1583--98
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-2--2
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23117--140
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม42--6
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม29--11
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1084--94
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม36--9
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน37--10
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน19--10
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด58143--201
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม216--18
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม58--13
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน35100--135
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม45--9
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน510--15
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน74--11
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3217171-274
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-53-8
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม276-15
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2311553-191
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม3122-17
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน2216-29
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน2111-14
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4312638-207
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม8111-20
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม4122-18
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน248232-138
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม25--7
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน3111-15
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน252-9
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4012643-209
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15151-31
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม4173-24
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน207936-135
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม123-6
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-6--6
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-7--7
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35150--185
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-7--7
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม19--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน27104--131
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม19--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน314--17
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน37--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1988--107
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม117--18
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม29--11
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1453--67
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-3--3
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน13--4
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน13--4
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1563--78
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม23--5
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม35--8
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน844--52
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-2--2
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน28--10
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1044--54
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม12--3
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม22--4
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน631--37
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม12--3
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-5--5
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-2--2
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1765--82
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-5--5
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม25--7
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1249--61
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม21--3
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน13--4
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-2--2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1033--43
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-3--3
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม15--6
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน622--28
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม22--4
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน11--2
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด823--31
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม11--2
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม14--5
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน515--20
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม1---1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-2--2
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด61149--210
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม41--5
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม313--16
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน45110--155
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม310--13
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน18--9
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน57--12
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม411--15
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม214--16
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1465--79
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-8--8
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน37--10
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-3--3
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3150--81
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม26--8
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม21--3
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2234--56
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม12--3
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน26--8
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน21--3
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด769--76
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15--6
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-9--9
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน548--53
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน12--3
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-3--3
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3210531-168
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม571-13
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม392-14
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน246922-115
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-51-6
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-12--12
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-25-7
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-1--1
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1147--58
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-5--5
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1135--46
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-3--3
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-3--3
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด628--34
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-2--2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน619--25
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-4--4
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-2--2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3610767-210
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม315-9
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม274-13
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน227750-149
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม235-10
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน491-14
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน3102-15
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1548--63
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม29--11
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-9--9
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1026--36
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน12--3
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน21--3
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด215843-122
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-14--14
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม284-14
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน192034-73
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-44-8
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-81-9
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-4--4
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด278659-172
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม112--13
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-6--6
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน-6451-115
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม214-7
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน863-17
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน671-14
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด830--38
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-2--2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-6--6
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน717--24
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม13--4
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-2--2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59148--207
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม114--15
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม717--24
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน4396--139
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม211--13
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน46--10
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน24--6
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1572--87
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม25--7
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม13--4
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1151--62
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-3--3
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน15--6
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-5--5
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม53--8
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม38--11
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1584--99
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-3--3
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-7--7
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-3--3
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด289657-181
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-91-10
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-72-9
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน96437-110
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-55-10
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน477-18
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน1545-24
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด358323-141
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-52-7
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-102-12
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน255717-99
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม53--8
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน342-9
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน24--6
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3374--107
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม3---3
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม26--8
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2460--84
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-3--3
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน13--4
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน32--5
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4514061-246
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม194-14
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม422-8
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน3311049-192
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม163-10
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน163-10
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน57--12
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด5418383-320
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม1845-27
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม41415-33
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2613052-208
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม2164-22
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน297-18
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน210--12
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด55203113-371
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-74-11
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-118-19
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2215483-259
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-127-19
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน3145-22
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน3056-41
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1566--81
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-2--2
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม23--5
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1051--61
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม15--6
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน21--3
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-4--4
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด7017270-312
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม6133-22
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-158-23
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน5711048-215
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม1123-16
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน4104-18
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน2124-18
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม9222-33
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม3126-21
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน96117-87
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-22-4
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-5--5
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน13--4
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3887--125
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม16--7
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-17--17
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2751--78
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม23--5
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน67--13
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน23--5
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1159--70
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม11--2
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม1---1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน947--56
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-10--10
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3115975-265
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม485-17
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม2127-21
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2011755-192
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-101-11
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน355-13
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน272-11
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1277--89
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม21--3
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม12--3
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน563--68
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-4--4
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน36--9
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน11--2
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59213104-376
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม174-12
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม2148-24
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน4215879-279
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม5136-24
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน5103-18
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน4114-19
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด164559262-985
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม322828-88
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม115425-90
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน115379170-664
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม32414-41
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน24318-63
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน1317-39
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม210--12
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม37--10
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1246--58
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน23--5
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-3--3
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3311956-208
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-32-5
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม235-10
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน237641-140
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม193-13
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน5162-23
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน2123-17
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2496--120
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-3--3
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-3--3
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1867--85
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม13--4
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน110--11
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน410--14
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม161-8
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม1125-18
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน172920-66
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม311-5
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน142-7
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน132-6
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1034--44
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-1--1
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน924--33
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม14--5
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-3--3
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-2--2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1257--69
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม12--3
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-10--10
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน737--44
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม12--3
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน35--8
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2045--65
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม42--6
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม22--4
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1234--46
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม14--5
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-3--3
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน1---1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4414666-256
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม1511--26
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม91412-35
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน209650-166
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-73-10
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-151-16
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-3--3
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด285920-107
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม232-7
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม27--9
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน173812-67
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม13--4
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน455-14
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน231-6
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด33114--147
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม218--20
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม56--11
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2375--98
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน15--6
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน28--10
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2042--62
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม114--15
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-1--1
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน933--42
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-3--3
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด62379--441
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม224--26
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม1427--41
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน35271--306
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม325--28
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน720--27
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน112--13
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1852--70
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม21--3
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม11--2
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1444--58
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน14--5
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28121--149
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม12--3
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1990--109
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม37--10
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน418--22
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน14--5
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด412--16
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม22--4
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-2--2
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน27--9
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด115031-92
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม211-4
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม23--5
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน62824-58
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-54-9
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-62-8
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน17--8
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1354--67
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม1---1
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม11--2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน947--56
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม11--2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-3--3
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน12--3
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1959--78
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-4--4
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม26--8
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1644--60
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม12--3
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-1--1
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-2--2
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด40115--155
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม169--25
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม210--12
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1875--93
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-6--6
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-11--11
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน34--7
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์1---1
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด632--38
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-1--1
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-2--2
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน525--30
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน11--2
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด42154--196
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม913--22
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม69--15
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน25105--130
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม15--6
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-9--9
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน113--14
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3911763-219
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม252-9
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม182-11
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน307849-157
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม151-7
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน1118-20
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน4101-15
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด29121--150
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม17--8
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม28--10
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2182--103
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม18--9
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน27--9
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน29--11
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2259--81
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15--6
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม24--6
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1738--55
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม12--3
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน16--7
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-4--4
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด848--56
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม15--6
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม11--2
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน434--38
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-4--4
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน23--5
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1373--86
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม33--6
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม17--8
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน745--52
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-2--2
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-6--6
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน210--12
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด16152--168
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม11--2
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-9--9
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน14108--122
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-9--9
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-8--8
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน117--18
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม34--7
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-42-6
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน116018-89
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม131-5
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-73-10
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน252-9
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม26--8
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม310--13
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน2064--84
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม14--5
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-6--6
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน23--5
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม-2--2
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน216--18
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-1--1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด961--70
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม25--7
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม22--4
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน340--43
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม13--4
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-5--5
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน16--7
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม713--20
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม110--11
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน1470--84
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม26--8
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน33--6
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน17--8
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18111--129
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม21--3
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม28--10
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน980--89
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม15--6
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน38--11
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน19--10
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-1--1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม1---1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน220--22
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-1--1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-2--2
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-1--1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด34114--148
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-6--6
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม48--12
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน3080--110
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-4--4
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน-9--9
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน-7--7
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด45182--227
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม1716--33
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม714--21
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน18131--149
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม14--5
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน112--13
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน15--6
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4415249-245
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ผอม-85-13
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างผอม2142-18
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สมส่วน3710433-174
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ท้วม-91-10
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เริ่มอ้วน283-13
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อ้วน395-17
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่านอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT