แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางกุดดินจี่91381432491471461612592431361471331511152-2426112729+1-1-3-3-26-3-10%
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางกุดดินจี่--1511911018191151201171------11382-8101-67+1-+2+3-10+343%
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางกุดดินจี่15117112191111121111141111211191111163122-351-1516+1--12-11-5-11-68%
39020004 บ้านอาบช้างนากลางกุดดินจี่12113116110110191181171171------12292-8101-910+1--1--10--
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางกุดดินจี่--281191171161161101181111------13582-461-910+1--5-4-6-4-40%
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางกุดดินจี่--15181101231121151151191------11782-8101-67+1-+2+3-10+343%
39020007 กุดแห่วิทยานากลางกุดแห่--191161331281281351251311451351371332111-671-1819---12-12-7-12-63%
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางกุดแห่--81121291401411441341241311331301326112-15171-2021+1--5-4-17-4-19%
39020009 บ้านสนามชัยนากลางกุดแห่7181617141517121171------7291-451-45-----5--
39020010 บ้านนาสมใจนากลางเก่ากลอย----41513131--4121------216--221-23-1---1-2-1-33%
39020011 บ้านยางชุมนากลางเก่ากลอย--1311111211418111161111------8681-231-56---3-3-3-3-50%
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางเก่ากลอย--251261151181251261241331342521181296121111131-2223-+1-11-10-13-10-43%
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางเก่ากลอย--14151181181151171131111------11181-781-67--+1+1-8+115%
39020014 บ้านหนองแสงนากลางเก่ากลอย--10111111181911719171------8281-341-56---2-2-4-2-33%
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางเก่ากลอย--261211271251341371231261------21981-781-1011---3-3-8-3-27%
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางดงสวรรค์--91417141121819121------558--331-34-1---1-3-1-25%
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางดงสวรรค์--50240241153245163256243128127129147516112123112729---6-6-23-6-20%
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางดงสวรรค์--141101261131171221171241------14381-781-910---2-2-8-2-20%
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางด่านช้าง--7181221111171231271131------12881-781-910---2-2-8-2-20%
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางด่านช้าง--3181414161918151------4781-231-34---1-1-3-1-25%
39020021 บ้านหนองด่านนากลางด่านช้าง--51131271391351431401371451431311358111-15161-2627---11-11-16-11-40%
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางนากลาง2119191201161181161151211------14591-9101-1011---1-1-10-1-9%
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางนากลาง231662733115314741484166417351795------1,09031131418135458---40-40-18-40-68%
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางนากลาง--11112191261141201241241------14081-781-910---2-2-8-2-20%
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางโนนเมือง--361221201241281211271231------20181-10111-1011-----11--
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางโนนเมือง--151171291211241421291261241221251274111-15161-1718---2-2-16-2-11%
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางโนนเมือง--2212112012012212112511819191201207111-14151-1516---1-1-15-1-6%
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางโนนเมือง--211191231251181201211191131141161209111-341-1516---12-12-4-12-75%
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางฝั่งแดง--191161271251231271201281------18581--11-1011---10-10-1-10-90%
39020031 บ้านก่านนากลางฝั่งแดง--12171121111131121251151------10781-9101-67--+3+3-10+343%
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางฝั่งแดง--12131111911619141141------7881-341-45---1-1-4-1-20%
39020033 บ้านโนนงามนากลางฝั่งแดง--4161717171918161------548--551-34-1-+2+1-5+125%
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางฝั่งแดง--9181911311815111191------8281-781-56--+2+2-8+234%
39020036 บ้านโนนตาลนากลางฝั่งแดง--3171714131517171------4381-451-34--+1+1-5+125%
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางฝั่งแดง--4141612131513141------3181-231-23-----3--
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางฝั่งแดง161161291221171261311331201------21091-891-1112---3-3-9-3-25%
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางอุทัยสวรรค์--12111123116116121124181------13181-891-910---1-1-9-1-10%
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางอุทัยสวรรค์--2219111112181918121------8181-671-56--+1+1-7+117%
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางอุทัยสวรรค์--413191101141131131101------7681-561-45--+1+1-6+120%
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางอุทัยสวรรค์--1212011611412412717117110113181168111-13141-1516---2-2-14-2-12%
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางอุทัยสวรรค์--8131115111110112181------5881-451-34--+1+1-5+125%
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางอุทัยสวรรค์--2141616131415141------348--331-23-1-+1--3--
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหากุดผึ้ง--141221121241171191161191171281221210111-12131-1516---3-3-13-3-18%
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้ง--91619161715114171------6381-451-45-----5--
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหากุดผึ้ง--81131518112113181121141171121122111-451-1415---10-10-5-10-66%
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้ง--16111181131171171141171231181181172111-12131-1415---2-2-13-2-13%
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาดงมะไฟ--5131718131612141------3881-231-23-----3--
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาดงมะไฟ--251341181251271191281311------20781-671-1415---8-8-7-8-53%
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาดงมะไฟ--511017191121161121161------878--881-56-1-+3+2-8+234%
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาดงมะไฟ--91141161241141191191161------13181-891-910---1-1-9-1-10%
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาดงมะไฟ--16112115119124112191171201221151181111-11121-1415---3-3-12-3-20%
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหานาด่าน--2311211312111311111111414191101141111-14151-1415-----15--
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหานาด่าน--17116111111117181131141------10781-671-67-----7--
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหานาด่าน--201251201181181281331231131251231246111-9101-1617---7-7-10-7-41%
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหานาด่าน--321221251321361281351271231301301320111-16171-1718---1-1-17-1-5%
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหานาดี--351201311331291301461341311441381371111-1314112426--1-11-12-14-12-46%
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหานาดี--81711019110115113191------8181-891-56--+3+3-9+350%
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหานาดี171251281371261281271271271241251211312121-231-1920---17-17-3-17-85%
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหานาดี--81141251171191151912019110181154111-13141-1516---2-2-14-2-12%
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหานาดี--181201151181121161131131------12581-671-910---3-3-7-3-30%
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหานาสี--516171141711319191------7081-451-45-----5--
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหานาสี--131181211261361221231311231281241265111-14151-1617---2-2-15-2-11%
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหานาสี--418116141121171141141------8981-781-56--+2+2-8+234%
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหานาสี--34125140135128132137141133137134137611111618111921---3-3-18-3-14%
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาบ้านโคก--793853752882903101310331023100288374298529124245125053---8-8-45-8-15%
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาบ้านโคก--12171121121101111111151------9081-671-56--+1+1-7+117%
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาบ้านโคก--21112118125119118120119120181281208111--11-1516---15-15-1-15-93%
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาบ้านโคก--111131131101181171201181------12081-10111-67--+4+4-11+458%
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาบ้านโคก--10114141917111111113110181131110111-10111-67--+4+4-11+458%
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาบ้านโคก--51516141315161101------4481-341-34-----4--
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาบ้านโคก--8141101919111181101------698--441-45-1---1-4-1-20%
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาบ้านโคก--811211018171616181------6581-341-45---1-1-4-1-20%
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาบุญทัน--261181161261291291201261331161171256111-11121-1617---5-5-12-5-29%
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาบุญทัน--191911211111211215171718151107111-9101-67--+3+3-10+343%
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาบุญทัน--201131201181191231211131------14781-451-910---5-514-6-60%
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหากุดผึ้ง--911116131718151131------6281-451-45-----5--
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาสุวรรณคูหา--261361622632622642622662------44114111719112224---5-5-19-5-20%
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาสุวรรณคูหา--8110161101919110181------708--331-45-1--1-2-3-2-40%
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังเทพคีรี--121161151161211271201221------14981-121-910---8-8-2-8-80%
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังเทพคีรี--3111114121311111------1681-121-12-----2--
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังเทพคีรี--71416141811011111118110113192111-12131-56--+7+7-13+7117%
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังนาแก--6171121101519111171------6781-561-45--+1+1-6+120%
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังนาแก--10191121818112112171------7881--11-45---4-4-1-4-80%
39020088 บ้านหนองค้อนาวังนาแก--211191161231141271151201------15581-9101-910-----10--
39020089 บ้านผาเวียงนาวังนาแก--21413141613161101------3881-231-23-----3--
39020090 บ้านนาแกนาวังนาแก--231191261271271141341261------19681-9101-1011---1-1-10-1-9%
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังนาเหล่า--171221181171231251171171231201201219111-14151-1516---1-1-15-1-6%
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังนาเหล่า--141151181201221191171251------15081-121-910---8-8-2-8-80%
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังนาเหล่า--91131131131111419191------8181-561-56-----6--
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังนาเหล่า--4141612111111141141------568--441-34-1-+1--4--
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังนาเหล่า--815114113191121141111------868--771-56-1-+2+1-7+117%
39020096 บ้านนากลางนาวังนาเหล่า--7191131191171311381341------16881-10111-1213---2-2-11-2-15%
39020097 บ้านวังสำราญนาวังวังทอง--141311111011211212311517151141126111-12131-1415---2-2-13-2-13%
39020098 บ้านผาวังนาวังวังทอง--21171111141131241181131------12181-891-89-----9--
39020099 บ้านโคกสง่านาวังวังทอง--1111113131516121------228--221-23-1---1-2-1-33%
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังวังทอง--4151718116111191101------7081-451-45-----5--
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังวังทอง--1011812119120129123171------1378--771-910-1--2-3-7-3-30%
39020102 บ้านนาเจริญนาวังวังทอง--10181161131101261251211------12981-891-910---1-1-9-1-10%
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังวังทอง--1121312141515161------2881-231-23-----3--
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังวังปลาป้อม--181161141161191201151301------14881-891-910---1-1-9-1-10%
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังวังปลาป้อม--221231221391271321351271------22781-9101-1112---2-2-10-2-16%
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังวังปลาป้อม--241201321231181291271231211111171245111-9101-1617---7-7-10-7-41%
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT