ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านภูเขาวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020084
PERCODE 6 หลัก760315
กระทรวง 10 หลัก1039760315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูเขาวง
ชื่อ (อังกฤษ)banphukaowong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูเขาวง
ตำบลเทพคีรี
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042 -109865
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2644903348
Longitude
102.110698138

KM.

นาย ธนกร พรจันทร์กลาง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว นุชรี ศรีผักผ่อง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว สมสิริ ชารีทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน