4,068

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน86221.19%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3959.71%
ข้อมูลสถานศึกษา3308.11%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3127.67%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1553.81%
คณะกรรมการ1503.69%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1493.66%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.58%
ผลสอบ O-Net972.38%
สถิติ/บริการ972.38%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ962.36%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง912.24%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง872.14%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน832.04%
โครงการในโรงเรียน791.94%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.92%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ711.75%
แนวโน้ม จำนวน นร.671.65%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ671.65%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น641.57%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ591.45%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา491.20%
นร.จำแนกตามอายุ491.20%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา421.03%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน400.98%
นร.จำแนกตามความพิการ400.98%
ผลสอบ NT380.93%
รายงานบริหารงบประมาณ370.91%
บุคลากรเกษียณอายุ350.86%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง270.66%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส270.66%
นร.จำแนกตามสัญชาติ260.64%
ผลสอบ RT240.59%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.57%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.57%
ตรวจผลการเรียน นร.180.44%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.39%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.150.37%
นร.จำแนกตามศาสนา150.37%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง110.27%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ100.25%
นร.จบการศึกษา ป.640.10%
นร.จบการศึกษา ม.330.07%
นร.จบการศึกษา ม.620.05%