จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,11511,5932,254-16,962
ไทย3,10211,5562,254-16,912
กัมพูชา112--13
เกาหลีใต้-----
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา-----
ฟิลิปปิน-1--1
มาเลเซีย1---1
ลาว210--12
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-1--1
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ53--8
อื่นๆ410--14
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-2--2
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย90302116-508
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด90305116-511
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3479--113
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด446851-163
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย4081--121
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4181--122
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4788--135
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2394--117
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-2--2
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย35178117-330
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35180117-332
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2021294-326
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2021294-326
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา11--2
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2050--70
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2151--72
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย417--21
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด417--21
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2462--86
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2462--86
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย51141104-296
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด51141104-296
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1992--111
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1992--111
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2161--82
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2161--82
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย47172--219
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด47172--219
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1342--55
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1342--55
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย9030184-475
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด9030184-475
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย24119--143
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด24119--143
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย15113--128
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด15113--128
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย1---1
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1036--46
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1136--47
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย18220119-357
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18221119-358
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย39106--145
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด39106--145
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-1--1
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย162927--1,089
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด162928--1,090
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-1--1
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย23116--139
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23117--140
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ1---1
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย57143--200
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด58143--201
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3217171-274
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3217171-274
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย4212638-206
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4312638-207
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ11--2
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3912543-207
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4012643-209
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย35150--185
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35150--185
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1988--107
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1988--107
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1562--77
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1563--78
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1044--54
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1044--54
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1765--82
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1765--82
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1033--43
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1033--43
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย822--30
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด823--31
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย61149--210
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด61149--210
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย23108--131
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3150--81
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3150--81
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย769--76
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด769--76
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3210531-168
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3210531-168
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1147--58
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1147--58
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย628--34
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด628--34
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3610767-210
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3610767-210
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1548--63
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1548--63
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย215843-122
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด215843-122
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย278659-172
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด278659-172
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย830--38
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด830--38
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย59148--207
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59148--207
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-2--2
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1569--84
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1572--87
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย23107--130
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ1---1
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-1--1
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย279557-179
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด289657-181
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย358323-141
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด358323-141
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3374--107
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3374--107
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย4514061-246
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4514061-246
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-1--1
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย5418183-318
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด5418383-320
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-1--1
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย55202113-370
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด55203113-371
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1566--81
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1566--81
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-1--1
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย7017170-311
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด7017270-312
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2210527-154
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3786--123
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3887--125
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1159--70
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1159--70
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3115975-265
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3115975-265
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1277--89
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1277--89
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย59213104-376
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59213104-376
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย164559262-985
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด164559262-985
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1971--90
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-2--2
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3311756-206
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3311956-208
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2496--120
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2496--120
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด245531-110
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1034--44
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1034--44
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1257--69
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1257--69
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2045--65
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2045--65
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ1---1
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว13--4
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย4214366-251
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4414666-256
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย285920-107
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด285920-107
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย33114--147
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด33114--147
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2042--62
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2042--62
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-2--2
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-1--1
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย62376--438
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด62379--441
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1852--70
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1852--70
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว1---1
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย27121--148
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28121--149
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย412--16
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด412--16
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-2--2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย114831-90
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด115031-92
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1354--67
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1354--67
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1959--78
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1959--78
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย40115--155
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด40115--155
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย632--38
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด632--38
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย42154--196
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด42154--196
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-1--1
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย3811663-217
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3911763-219
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย29121--150
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด29121--150
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2259--81
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2259--81
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย847--55
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด848--56
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย1373--86
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1373--86
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย16151--167
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด16152--168
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด961--70
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย960--69
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-1--1
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18111--129
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย18111--129
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด34114--148
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย34113--147
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด45182--227
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย45182--227
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4415249-245
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไทย4315249-244
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กัมพูชา-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เกาหลีใต้-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จีน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซาอุดีอาระเบีย-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ญี่ปุ่น-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เนปาล-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ปากีสถาน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เมียนมา-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ฟิลิปปิน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1มาเลเซีย-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ลาว-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เวียดนาม-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ศรีลังกา-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สิงคโปร์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินเดีย-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อินโดนีเซีย-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT