ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020094
PERCODE 6 หลัก760318
กระทรวง 10 หลัก1039760318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
ชื่อ (อังกฤษ)Banhintungbangpajan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหินตั้ง
ตำบลนาเหล่า
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์643179290
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2451425595
Longitude
102.089630548

KM.

นาย เลิศ แสนหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชลธาร แสนสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประเสริฐ พรมศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน