จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,11511,5932,254-16,962
เตี้ย3771,112200-1,689
ค่อนข้างเตี้ย255969130-1,354
สูงตามเกณฑ์2,1948,8511,811-12,856
ค่อนข้างสูง10039168-559
สูง18927045-504
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด90305116-511
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย142110-45
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย1187-26
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์7023696-402
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง4163-23
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง114--15
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย17--8
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย39--12
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3060--90
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย631-10
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย291-12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์365347-136
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-22-4
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4181--122
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย241--25
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย22--4
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1472--86
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง15--6
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย2715--42
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย58--13
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1361--74
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง12--3
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง12--3
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย25--7
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย39--12
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1867--85
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-6--6
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-7--7
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35180117-332
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย232-7
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย485-17
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์28148100-276
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-77-14
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1143-18
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2021294-326
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย4299-42
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย13010-41
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1514872-235
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-41-5
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-12-3
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2151--72
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย33--6
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย43--7
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1443--57
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด417--21
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์414--18
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2462--86
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย14--5
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย34--7
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1652--68
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง3---3
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง12--3
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด51141104-296
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย3123-18
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย4103-17
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์4310991-243
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง144-9
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-63-9
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1992--111
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย14--5
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย110--11
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1573--88
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง24--6
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2161--82
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย25--7
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1251--63
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง31--4
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง42--6
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด47172--219
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย86--14
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย56--11
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์31147--178
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-9--9
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง34--7
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1342--55
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย16--7
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1230--42
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด9030184-475
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย57211-88
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย7425-54
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์7618265-323
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง132-6
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง121-4
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด24119--143
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-8--8
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย25--7
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2198--119
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง15--6
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด15113--128
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-5--5
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-7--7
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1595--110
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-3--3
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1136--47
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-5--5
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-8--8
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1123--34
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18221119-358
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-36-9
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย444-12
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1318395-291
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-237-30
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง187-16
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด39106--145
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย27--9
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย17--8
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3285--117
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง22--4
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง25--7
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด162928--1,090
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย32166--198
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย23100--123
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์97632--729
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง416--20
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง614--20
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23117--140
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-10--10
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-15--15
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2087--107
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง13--4
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง22--4
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด58143--201
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย26--8
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย2---2
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์43124--167
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง109--19
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง14--5
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3217171-274
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย4352-41
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย5122-19
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2211762-201
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง143-8
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-32-5
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4312638-207
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย474-15
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย38--11
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3410630-170
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง131-5
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง123-6
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4012643-209
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย11--2
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย210--12
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3110136-168
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง254-11
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง493-16
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35150--185
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย515--20
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย37--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์25122--147
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-5--5
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง21--3
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1988--107
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย22--4
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย23--5
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1578--93
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1563--78
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-5--5
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1549--64
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-5--5
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1044--54
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1035--45
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1765--82
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-2--2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย17--8
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1553--68
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง11--2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1033--43
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย110--11
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย37--10
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์616--22
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด823--31
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์718--25
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1---1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด61149--210
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย34--7
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย16--7
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์52123--175
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง37--10
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง29--11
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-4--4
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย15--6
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1990--109
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง23--5
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง16--7
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3150--81
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย12--3
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-8--8
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2936--65
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-4--4
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1---1
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด769--76
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย26--8
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-11--11
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์450--54
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง12--3
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3210531-168
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-73-10
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย131-5
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์308424-138
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง171-9
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-42-6
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1147--58
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย1---1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1045--55
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด628--34
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย12--3
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์523--28
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3610767-210
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย4110-15
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย5137-25
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์268748-161
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง13--4
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-32-5
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1548--63
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย22--4
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1240--52
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง12--3
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด215843-122
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย4610-20
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-42-6
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์164530-91
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง111-3
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด278659-172
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-99-18
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย6164-26
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์176145-123
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง1---1
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง3-1-4
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด830--38
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย12--3
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย2---2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์528--33
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59148--207
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย511--16
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย717--24
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์47117--164
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1572--87
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย14--5
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย13--4
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1357--70
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-6--6
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย24--6
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-9--9
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2187--108
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-5--5
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-3--3
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด289657-181
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย17226-45
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย2134-19
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์85943-110
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-23-5
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1-1-2
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด358323-141
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย673-16
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย610--16
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์236518-106
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง--2-2
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3374--107
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย14--5
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3063--93
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-5--5
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง21--3
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4514061-246
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย282-12
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย1165-22
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3910551-195
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-81-9
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง332-8
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด5418383-320
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-2810-38
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย4192-25
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3013068-228
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง432-9
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1631-20
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด55203113-371
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย419834-173
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย92916-54
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์57562-142
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-11-2
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1566--81
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย312--15
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย34--7
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์849--57
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง11--2
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด7017270-312
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย744-15
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย874-19
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์5314057-250
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง1174-22
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง141-6
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย161-8
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-13-4
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์168823-127
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง16--7
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง44--8
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3887--125
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย35--8
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย84--12
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2774--101
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-3--3
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1159--70
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย2---2
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย29--11
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์748--55
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3115975-265
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย157-13
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย293-14
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2613965-230
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง15--6
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง11--2
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1277--89
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-5--5
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1168--79
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง12--3
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59213104-376
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย14226-42
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย14155-34
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2817486-288
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง117-9
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง21--3
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด164559262-985
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย2711827-172
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย118524-120
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์68346203-617
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง1666-28
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง4242-48
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย29--11
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1655--71
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-4--4
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง12--3
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3311956-208
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย1171-19
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย3182-23
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์118049-140
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-22-4
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1822-22
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2496--120
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย46--10
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย36--9
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1678--94
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง14--5
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย102--12
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย261-9
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์123729-78
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-7--7
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-31-4
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1034--44
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-2--2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย34--7
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์627--33
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง11--2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1257--69
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-6--6
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1148--59
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง12--3
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2045--65
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-3--3
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย16--7
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1734--51
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง12--3
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1---1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4414666-256
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย275-14
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย1152-18
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1811659-193
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง35--8
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง203--23
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด285920-107
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-22-4
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย242-8
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์234512-80
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง363-12
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-21-3
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด33114--147
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย615--21
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย517--22
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2280--102
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2042--62
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1238--50
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง82--10
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด62379--441
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย517--22
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย620--26
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์46317--363
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง410--14
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง115--16
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1852--70
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย14--5
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-5--5
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1740--57
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28121--149
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย16--7
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย215--17
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2596--121
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด412--16
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย12--3
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์-6--6
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง3---3
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด115031-92
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-11-2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-41-5
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์113927-77
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-42-6
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1354--67
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย42--6
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย25--7
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์742--49
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1959--78
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย21--3
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย14--5
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1652--68
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด40115--155
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-7--7
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย17--8
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2393--116
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง58--13
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง11---11
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด632--38
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย19--10
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย32--5
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์221--23
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด42154--196
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย210--12
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์37126--163
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง18--9
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง26--8
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3911763-219
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย256-13
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย142-7
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์339953-185
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง361-10
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-31-4
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด29121--150
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย16--7
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-6--6
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์27101--128
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง15--6
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-3--3
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2259--81
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-2--2
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย2---2
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2051--71
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-2--2
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-4--4
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด848--56
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย22--4
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์539--44
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-4--4
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง1---1
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1373--86
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-3--3
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย16--7
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1261--73
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด16152--168
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-2--2
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย17--8
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์8131--139
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-7--7
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง75--12
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย162-9
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย281-11
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์146823-105
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-1--1
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย24--6
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย29--11
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์2378--101
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง12--3
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์218--20
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-1--1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด961--70
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย37--10
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-6--6
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์545--50
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง11--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย1215--27
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย710--17
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์978--87
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-4--4
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-2--2
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18111--129
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย215--17
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย212--14
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์1475--89
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-5--5
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-4--4
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-1--1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์321--24
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด34114--148
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-5--5
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย19--10
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3391--124
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-3--3
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-6--6
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด45182--227
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย-10--10
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย317--20
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์39143--182
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง110--11
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง22--4
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4415249-245
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เตี้ย5203-28
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างเตี้ย442-10
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูงตามเกณฑ์3511842-195
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ค่อนข้างสูง-51-6
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1สูง-51-6
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT