ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโนนม่วง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020029
PERCODE 6 หลัก760103
กระทรวง 10 หลัก1039760103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonmoungschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนม่วง
ตำบลโนนเมือง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42952032
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nb2.go.th/nonmoung
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.1538689
Longitude
102.228678

KM.

นาย อัครเดช พันธุ์น้อย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง ประครอง สามิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิราภรณ์ คำมูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลำภรณ์ พิสถาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุทธิชัย พุ่มพวง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน