ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านผาซ่อนโชคชัย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020054
PERCODE 6 หลัก760240
กระทรวง 10 หลัก1039760240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาซ่อนโชคชัย
ชื่อ (อังกฤษ)phazonchokchai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาซ่อน
ตำบลดงมะไฟ
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950084
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.nb2.go.th/phazon/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5964808
Longitude
102.1920984

KM.

นาง พนารัตน์ บุญเลิศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว สีวลี พุ่มพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณีพรรณ คันธี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทินกร จักษุทิพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ ร.ต. สุริยะ สุทธิโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนนิกานต์ ระภักดี
ตำแหน่งครู