ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020057
PERCODE 6 หลัก760219
กระทรวง 10 หลัก1039760219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnongbuanoinonchatnonghenwittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัวน้อย
ตำบลนาด่าน
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950085
อีเมล์แอดเดรสnongbuanoi_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://www.nb2.go.th/nongbuanoi
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4953724
Longitude
102.3242385

KM.

นาย เกษม ศรีสุรักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว อรนุช บุตรโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง ฤทัยรัตน์ ทุ่นใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรทัย กินรียศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาวรัตน์ ศรีภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภารัตน์ อาจกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย สะอาด ศรีภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ทิพย์สุคนธ์ หงษ์ประสิทธ์์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธีรภัทร นรทัด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นาย พิทักษ์ อิ่มจีน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ดุริยเดช นิลไสล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิตติญา พลชัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นางสาว ศิรดา ดวงดาว
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กานต์พิชชา คำดวง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง ธวัลฉวี เผือกยิ้ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน