ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
นาโกทรายทองวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020082
PERCODE 6 หลัก760206
กระทรวง 10 หลัก1039760206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาโกทรายทองวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)nagosaythongvittayakom
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านพนมพัฒนา
ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898411089
อีเมล์แอดเดรสnago2552@gmail.com
เว็บไซต์www.nb2.go.th~nako
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5452221056
Longitude
102.284102118

KM.

นางสาว ปรียานุช ราชแผ้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว กัญชญารัตน์ ขุนจ่าเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย ปรีชา กันทรส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน