ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
ชุมชนโปร่งวังม่วง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020083
PERCODE 6 หลัก760314
กระทรวง 10 หลัก1039760314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนโปร่งวังม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)prongwungmoung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังโปร่ง
ตำบลเทพคีรี
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42004460
อีเมล์แอดเดรสprongwangmoung@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3056987054
Longitude
102.112888926

KM.

นาย จารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ณัฐกาญจน์ แสนชูปา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน