ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020086
PERCODE 6 หลัก760305
กระทรวง 10 หลัก1039760305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Nazamjuang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาซำจวง
ตำบลนาแก
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950019
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.nb2.go.th/nazamjuang
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3514244
Longitude
102.098951

KM.

นาย ถนอม รัตนศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย อิสระ สาวะรก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย คุณภัทร ลำโกน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัชนี เสริมสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว อรทัย จันดา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว สุดารัตน์ แสงนุรักษ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน