ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านผาเวียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020089
PERCODE 6 หลัก760311
กระทรวง 10 หลัก1039760311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Phawiang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาเวียง
ตำบลนาแก
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสpawiengnb2@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.408063
Longitude
102.0901918

KM.

นาย บรรจง ชาภักดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุภากุล สุวรรณคูณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชมลวรรณ แสนลูกทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลำใย ช่างชัย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน