ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านนาสุรินทร์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020103
PERCODE 6 หลัก760326
กระทรวง 10 หลัก1039760326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสุรินทร์
ชื่อ (อังกฤษ)nasurin
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสุรินทร์
ตำบลวังทอง
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-950027
อีเมล์แอดเดรสnasurin@nb2.go.th
เว็บไซต์www.nb2.go.th/ nasurin
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3278178
Longitude
102.0583596

KM.

นางสาว วิจิตรา พาพุทธ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง สมปอง อุ่นทะยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง นุชนภา แจ้งจำรัส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว อุไรวรรณ ภูคำสอน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน