สพป.นภ.๒.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390200017600851039760085 บ้านกุดดินจี่กุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 11065303131063--51521252ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
390200027600861039760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยากุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1272896----1168153ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200037600871039760087 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1333676593--15912131ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200047600881039760088 บ้านอาบช้างกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1273746----10191110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200057600891039760089 บ้านโนนสว่างบวรวิทยากุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202486----68896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200067600921039760092 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 11621116----1278168ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200077601081039760108 กุดแห่วิทยากุดแห่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 136218961224--34712292ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200087601091039760109 บ้านป่าแดงงามกุดแห่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 11522059903--310142216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200097601101039760110 บ้านสนามชัยกุดแห่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1173516----68985ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200107600831039760083 บ้านนาสมใจเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102175----27742ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200117600841039760084 บ้านยางชุมเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1222616----838107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200127600791039760079 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้เก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14221567744--272132117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200137600801039760080 บ้านหนองแวงคำเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1242906----1148149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200147600811039760081 บ้านหนองแสงเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1182666----848115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200157600821039760082 บ้านขอบเหล็กเก่ากลอยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14921756----2248282ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390200167600911039760091 ห้วยหานประชาสรรค์ดงสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1122336----45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200177600931039760093 ดงสวรรค์วิทยาดงสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1843327141155--526222417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
390200187600901039760090 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยาดงสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13721176----15481915ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200197601111039760111 บ้านโป่งแคศรีถาวรด่านช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 11021196----12981614ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200207601121039760112 บ้านหนองเอี่ยนด่านช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102336----43854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200217601211039760121 บ้านหนองด่านด่านช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162231121396--38620194ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200227601071039760107 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13131147----145101514ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200237601051039760105 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1192998339----1,175482418ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390200247601061039760106 นครชัยประชาสรรค์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 11621266----14281811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200257601041039760104 บ้านโนนไหมโนนศิลาโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14121396----18082311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200267601201039760120 บ้านโนนเมืองโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14631666703--282122418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200277601221039760122 บ้านภูพระโนนผักหวานโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14521206593--224112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200297601031039760103 บ้านโนนม่วงโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14421196523--21511202ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200307600951039760095 บ้านแสงดาวโนนธาตุฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14021496----1898241ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200317600961039760096 บ้านก่านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202916----11181411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200327600971039760097 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยาฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1132556----68899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200337600981039760098 บ้านโนนงามฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1142446----58878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200347600991039760099 บ้านซำเสี้ยวฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1182666----848119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200367601011039760101 บ้านโนนตาลฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1152296----44869ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200377601021039760102 บ้านนาหนองทุ่มฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112226----33845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200387600941039760094 บ้านฝั่งแดงฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16531446----20992310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390200397601131039760113 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1352986----13381712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200407601141039760114 บ้านท่าอุทัยอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1182486----66887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200417601151039760115 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์อุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1122746----868113ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200427601161039760116 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13621046323--172111619ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200447601181039760118 หนองด้วงวังประทุมอุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 182526----60887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200457601191039760119 ซำขอนแก่นวิทย์อุทัยสวรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102256----35841ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200467602221039760222 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13221186653--21511204ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200477602241039760224 ยูงทองวิทยากุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162516----67882ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200487602251039760225 บ้านกุดผึ้งกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162706413--12711126ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200497602161039760216 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 11921026603--18111164ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200507602291039760229 โนนสง่าราษฎร์บำรุงดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 192286----37853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200517602301039760230 บ้านดงมะไฟดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 149317110----22013174ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390200527602311039760231 บ้านนาไร่ดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1192716----9081111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200537602321039760232 บ้านวังหินซาดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13021126----1428182ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200547602401039760240 บ้านผาซ่อนโชคชัยดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12721096593--19511181ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200557602171039760217 บ้านกุดฮูนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1252796303--134111219ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200567602211039760221 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1292716----1008134ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200577602191039760219 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยานาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14021216613--222112017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200587602201039760220 บ้านนาด่านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14221756863--303112817ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200597602151039760215 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีนาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15232149944--360162314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200607602181039760218 บ้านโนนงามวิทยานาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162626----7881010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200617602121039760212 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยานาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18141669743--32116206ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200627602131039760213 บ้านวิจิตรพัฒนานาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1372956333--165111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200637602141039760214 บ้านโนนสำราญนาดีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1342806----1148142ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200647602341039760234 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทองนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200657602071039760207 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยานาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1142656----798106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200667602261039760226 บ้านโนนสมบูรณ์นาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13821666653--269112419ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200677602271039760227 บ้านนาสีนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1242826----10681310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200687602331039760233 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยานาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 163220771195--389142815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390200697602351039760235 บ้านโคกทุ่งน้อยบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 11535549182789--98032312ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390200707602361039760236 โนนอุดมศึกษาบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162746----9081110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200717602371039760237 โนนปอแดงวิทยาบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13421116633--20811192ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200727602391039760239 บ้านต่างแคนบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1292966----12581613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200737602081039760208 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์บ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1192566423--117111112ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200747602111039760211 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102286----38857ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200757602091039760209 บ้านนาโมงบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1152546----69891ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200767602101039760210 บ้านต้องบ้านโคกสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1232386----61888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200777602421039760242 บ้านโคกนกสาริกาบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13421406633--237112221ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390200787602411039760241 บ้านคลองเจริญบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1222576273--10611101ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200797602381039760238 บ้านบุญทันบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12821096----1378173ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200807602231039760223 หนองเหลืองขามนครกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1172426----59878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200817602051039760205 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 176439416----47020242ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390200827602061039760206 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1162526----68896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200837603141039760314 ชุมชนโปร่งวังม่วงเทพคีรีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12821386----1668211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200847603151039760315 บ้านภูเขาวงเทพคีรีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 132125----15722ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200857603041039760304 เทพคีรีพิทยาคมเทพคีรีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1112566303--9711914ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200867603051039760305 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1192506----69897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200877603061039760306 บ้านนาส้มโฮงนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1212526----73892ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200887603091039760309 บ้านหนองค้อนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13221106----14281813ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200897603111039760311 บ้านผาเวียงนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 172376----44865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200907603031039760303 บ้านนาแกนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14221556----19782513ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200917603121039760312 บ้านโคกนาเหล่านาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13521136523--200111816ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390200927603231039760323 บ้านโคกกะทอนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13421346----1688212ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200937603171039760317 บ้านนาสมนึกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1262646----908119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200947603181039760318 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 11094752----576115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200957603161039760316 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1172686----858118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200967603131039760313 บ้านนากลางนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118217310----19112162ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390200977603191039760319 บ้านวังสำราญวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102656303--105111014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200987603201039760320 บ้านผาวังวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1152996----11481414ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390200997603211039760321 บ้านโคกสง่าวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 132246----27832ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390201007603221039760322 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1132566----69898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390201017603241039760324 บ้านไทยนิยมวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13421006----13481711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390201027603251039760325 บ้านนาเจริญวังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12421066----13081610ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390201037603261039760326 บ้านนาสุรินทร์วังทองนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 162286----34844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390201047603101039760310 บ้านโคกหนองบัววังปลาป้อมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13221226----15481911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390201057603071039760307 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างวังปลาป้อมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14921976----2468313ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390201067603081039760308 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาวังปลาป้อมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15621396623--257112317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3